Hiện việc vay tiền tại các công ty tài chính đang khá dễ dàng nhưng người tiêu dùng nên “liệu cơm gắp mắm”. Khi các ngân hàng (NH) trong nước đang “khép cửa” cho vay tiêu dùng thì các công ty tài chính nước ngoài nhanh chóng tranh thủ thời gian này để giành thị phần. Một số công ty tài chính còn tích cực tìm khách hàng bằng cách mời chào qua điện thoại