(VietNamNet) - Sốc nặng từ trong nhà, ra ngoài phố là cảm giác của nhiều du HS khi trở về VN. Nhiều người không ngờ việc "tái hòa nhập" với nơi mình đã sống hơn 20 năm và chỉ mới xa có vài năm lại khó khăn đến thế.