Quản lý, điều phối và luân chuyển đồng tiền sao cho hiệu quả nhất - đó là công việc của những người làm việc trong ngành tài chính.