Tết đến, xuân về là lúc người ta muốn tìm sự thư thái và hưởng thụ sau một năm vật lộn với bao mục đích sống. Nhưng cái thư thái hưởng thụ của một số người lại nằm trên chiếu bạc.