- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì lựa chọn phương án tuyến đường bộ tối ưu nhất để vận chuyển sản phẩm của dự án Tân Rai (Lâm Đồng), Nhân Cơ (Đắk Nông) và các dự án bauxite khác sau này đến cảng Kê Gà (Bình Thuận).

Sau đó Bộ GTVT phải đề xuất nguồn vốn, phân công chủ đầu tư xây dựng tuyến đường bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Giao thông vận tải cũng có trách nhiệm đôn đốc Cục Hàng hải Việt Nam sớm có ý kiến thỏa thuận vị trí xây dựng cảng Kê Gà để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV triển khai các công việc tiếp theo. Tập đoàn TKV tiếp tục triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án Alumin Tân Rai, Alumin Nhân Cơ khi đi vào hoạt động, cần quan tâm đào tạo người địa phương để phục vụ lâu dài cho nhà máy. Trước đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn TKV chỉ đạo Chủ đầu tư rà soát, xây dựng lại tiến độ 2 dự án Alumin Tân Rai, Alumin Nhân Cơ bảo đảm đồng bộ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Cuối tháng 4/2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra hiện trường 2 Nhà máy này, khảo sát tuyến đường bộ vận chuyển Alumin xuống cảng Kê Gà, địa điểm cảng Kê Gà và chủ trì cuộc họp bàn về đẩy mạnh tiến độ, xử lý một số vướng mắc trong quá trình xây dựng 2 Nhà máy sản xuất Alumin. PV