Họ là những cái tên có thể chẳng bao giờ cất cánh trên sân cỏ, nhưng trong tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn lập lòe mờ ảo của các vũ trường, họ lại “bay” như những dân chơi đích thực.