Trong khi vợ tất bật với trăm thứ công việc, các đức lang quân này vẫn bay bổng cùng những giấc mơ hão.