Chiều 6.3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo TP.HCM cùng tham dự hội thảo về giải pháp chống ngập lụt cho thành phố.