Mới đây, một hội thảo về vấn đề chống ngập ở TP.HCM do Hội Thủy lợi TP.HCM đứng ra tổ chức. Hội thảo lần này, phần lớn các nhà khoa học bức xúc: Thiếu một "nhạc trưởng" để thống nhất chỉ huy "dàn nhạc" chống ngập cho TP.