Ngày 28-9, hội thảo khoa học “Chiến lược chống úng ngập TPHCM” đã được Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Hội Thủy lợi TPHCM tổ chức với sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học đầu ngành.