Cuộc sống gia đình tôi gợn sóng kể từ khi tôi phát hiện chồng mình thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho 1 người con gái khác, kể cả lúc nửa đêm.