Christmas Day hấp dẫn hơn nhờ vũ đạo với đai đeo quần.