Việc siết chặt tín dụng sẽ khiến cho nhiều doanh nghiệp bất động sản phải dừng, hoãn việc triển khai dự án. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh này, chủ đầu tư cần có phương án kinh doanh mới như bắt tay hợp tác với đối tác hoặc giảm bớt lợi nhuận….