ND- Vào thời điểm này, trên công trường xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang hết sức sôi động và khẩn trương thì một công tác khác cũng khẩn trương không kém và được tính toán, chuẩn bị hết sức chủ động, đó là chuẩn bị nguồn nguyên liệu đầu vào để nhà máy hoạt động ổn định và phát huy hết hiệu quả kinh tế.