24H.COM.VN - Frankie là chú gấu túi đầu tiên trên thế giới có đôi mắt màu xanh nước biển. Đôi mắt kỳ lạ của chú đã làm cho các nhân viên chăm sóc động vật hết sức lo lắng.