24H.COM.VN - Cuộc chiến giữ chiếc ghế chủ tịch FIA của Mosley vừa nhận được tín hiệu tích cực đầu tiên khi Liên đoàn ô tô của UAE cho biết sẽ ủng hộ ông.