QĐND - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ngài Mắc-xơ Vuy-i-lít Xi-xu-lu (Max Vuyisille Sisulu), Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Nam Phi bắt đầu thăm chính thức nước ta từ ngày 16 đến 19-11.

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Nam Phi, Ngài Mắc-xơ Vuy-i-lít Xi-xu-lu

Cùng đi với Chủ tịch Hạ viện Mắc-xơ Vuy-i-lít Xi-xu-lu có: Bà E-li-no (Elinor Sisulu), Phu nhân Chủ tịch Hạ viện; ông G. D. Thi-bê-đi (J. D. Thibedi), Chủ tịch ANC tại Hạ viện; bà X. C. Van đơ Mơ-uy (S. C. Van der Merwe), Ủy viên Ủy ban Thương mại và Công nghiệp; bà G. Man-giê-ni-ê (J. Mangenye), Ủy viên Ủy ban Du lịch và Ủy ban Nguồn nước và Môi trường; ông G. Xê-lâu (G. J. Selau), Ủy viên Ủy ban Năng lượng; Ông P. Lê-bê-cô (P. Lebeko), Chánh Văn phòng Chủ tịch Hạ viện; Ông G. Xtan-đơ (J. A. Stander), Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Lễ tân.

Ông Mắc-xơ Vuy-i-lít Xi-xu-lu được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Nam Phi ngày 6-5-2009. Trong 10 năm qua, ông đứng đầu Ủy ban Chuyển đổi Kinh tế của Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC). Ông là thành viên của Ủy ban Hành pháp Quốc gia của ANC cầm quyền; Ủy ban Công tác Quốc gia (NWC); Ủy ban Tài chính của Đảng. Từ 1986 – 1990, ông đứng đầu Vụ Quy hoạch kinh tế của ANC ở Lu-xa-ca Dăm-bi-a (Vụ này chuyển sang Nam Phi năm 1991). Năm 1991, ông thành lập và trở thành Giám đốc Viện Quốc gia chính sách kinh tế. Từ năm 1994 đến 11-1998, ông là Đại biểu Hạ viện và Chủ tịch Ủy ban không bộ của Chương trình Tái thiết và Phát triển. Từ 11-1998 đến năm 2003 là Phó giám đốc chấp hành của Denel. Từ 2001-2003, là Chủ tịch Hội Không gian, Hàng hải và Công nghiệp Quốc phòng. Từ năm 2003-2006, là Giám đốc Tập đoàn Sasol.

Ông Mắc-xơ Vuy-i-lít Xi-xu-lu là Giám đốc không chấp hành của nhiều Hội đồng Quản trị như: Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Nhân văn; Diễn đàn Tư vấn Môi trường Quốc gia tư vấn cho Bộ trưởng và Bộ các Vấn đề Môi trường; Hội đồng Quản trị của Imperial Holdings; Hội đồng Quản trị của African Rainbow Mineral (ARM), Resolve Group; Chủ tịch Ukhamba Holdings; Chủ tịch Londani Coal; Chủ tịch African General Equity Logistics; Thành viên ủy thác Hội Cựu chiến binh.

Ông Mắc-xơ Vuy-i-lít Xi-xu-lu là Thạc sĩ Kinh tế, Học viện Kinh tế Quốc gia Plê-kha-nốp (Mát-xcơ-va, Nga), Thạc sĩ Quản trị Công, trường Ken-nơ-dy, Đại học Ha-vớt (Mỹ). Năm 1985, ông được học bổng nghiên cứu một năm tại Đại học Am-xtéc-đam (Hà Lan). Ông có dự án nghiên cứu với Học viện Nghiên cứu, Đại học Xát-xếch (Anh).

HOA HUYỀN