Chiều 30/9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đại sứ các nước Mông Cổ, Canada và Australia đến trình Quốc thư nhân dịp mới nhận nhiệm vụ.