Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Canada, ngài Noel A.Kinsella và Chủ tịch Quốc hội Cuba, ngài Ricardo Alarcón de Quesada, ngày 2-9, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu lên đường dự Hội nghị tham vấn Chủ tịch Quốc hội các nước G20 và thăm chính thức Cộng hòa Cuba.