(VH)- Sáng 20.10, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, bên cạnh đạt được những kết quả quan trọng thì nền kinh tế nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững không chỉ trước mắt mà cả những năm tiếp theo, nhất là nguy cơ về ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát cao trở lại. “Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ thuận lợi, khắc phục những khó khăn, yếu kém, tiếp tục có giải pháp thích hợp để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hội kinh tế năm 2010 cao hơn năm 2009, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm sau”, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Chủ tịch cũng cho biết, trong chương trình nghị sự của kỳ hợp thứ 6 gồm nhiều nội dung quan trọng, tập trung các vấn đề như xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương hướng phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010. Thảo luận và thông qua 8 dự án luật, tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước... Cũng trong buổi sáng, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch ỦY ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN đã trình bày báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.