Theo ông Vũ Bằng,từ đầu năm đến nay dòng vốn gián tiếp vào TTCK có lúc vào khoảng 500 triệu USD, các tháng 9, 10 có điều chỉnh nhưng vẫn dương.

Trao đổi với báo chí ngày 16/11, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết thị trường chứng khoán (TTCK) thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn do những bất ổn từ kinh tế thế giới, khó khăn kinh tế trong nước, khiến các doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán rơi vào tình cảnh lợi nhuận giảm sút và phần nhiều thua lỗ, hoạt động huy động vốn gặp nhiều khó khăn.

Ông Bằng cho biết dòng vốn gián tiếp vào thị trường chứng khoán năm 2010 khoảng 1 tỷ USD; từ đầu năm đến nay có lúc vào khoảng 500 triệu USD, các tháng 9, 10 có điều chỉnh nhưng từ đầu năm đến nay vẫn dương.

Bên cạnh đó, ông cho biết sau khi quỹ mở khi ban hành, tiến trình cổ phần hóa được đẩy mạnh và kinh tế vĩ mô được cải thiện thị trường chứng khoán sẽ có cơ hội hút vốn.

Ông Bằng cho biết thêm, hiện nay, các quỹ lớn rất quan tâm đến việc ban hành hành lang pháp lý đối với quỹ mở như Prudential, HSBC… Quỹ mở ra đời sẽ có thuận lợi là các quỹ đóng đến hạn sẽ có cơ chế riêng để chuyển đổi và cổ đông nào có nhu cầu thì bán, nếu không bán lại cho quỹ, do đó không tạo sức ép cho thị trường.

Bên cạnh đó, các văn bản liên quan đến quy định đối với công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản… UBCK dự kiến ban hành trong quý I-III năm 2012.

Nguồn Sài Gòn đầu tư tài chính