PNO - Sáng 5/8, tại Vĩnh Long, Hội LHPN Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Công tác tuyên giáo năm 2013. Đại diện 31 Hội LHPN các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đã tham dự hội nghị.

Hội Nghị đã triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII về công tác Dân vận, Biến đổi khí hậu, triển khai kế hoạch tổng thể thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2013.

Tại Hội nghị, công tác tuyên truyền về biển đảo đặc biệt được chú trọng, trong chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Quân chủng Hải quân về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo”, giai đoạn 2013-2017, tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

HIỀN DUNG