Hỏi:

small_10161.jpg Hàng hóa bán cho khách mua là người nước ngoài khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng có thể được phép sử dụng tiếng Anh hay không? (Trần Thị Kim Phượng, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An)