Giadinh.net - Một chủ vườn thú ở Đức đã may mắn được đồng nghiệp cứu thoát khỏi miệng con ...