Cơn lốc bạo hành đã làm bật tung sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của chính quyền sở tại nơi xảy ra bạo hành. Từ chuyện cô gái Nguyễn Thị Bình đến vụ các em nhỏ bị bảo mẫu hành hạ, nhiều cơ quan có liên quan đã vào cuộc.