Sáng 26-3, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (BXMT) về tình hình thu phí, lệ phí của BXMT trong năm 2008.