Đó là tình cảnh của vợ chồng bà Mai Thị Thanh Thẩm (ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày trúng đấu giá và trả hết tiền nhưng vợ chồng bà vẫn chưa được giao nhà.