Để cổ vũ cho bài hát của mình, dù chất lượng chưa biết như thế nào, cứ hò hét là bài hit, bài hot trước...