Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, khẳng định qua kiểm tra, các cơ quan chức năng chưa phát hiện chất melamine trong sữa tươi ở các hộ nuôi bò sữa.