Không gì đáng cáu bằng việc phát hiện ra cây son mình yêu thích đã bị gãy. Tuy nhiên, bạn đừng quá bực bội vì có một cách đơn giản khắc phục được sự cố ấy.