Tiến sĩ Nguyễn Sơn, Vụ Trưởng Vụ phát triển thị trường (Ủy ban chứng khoán Nhà nước) cho biết, phải mất từ 2 đến 3 tháng nữa giao dịch T+ 2 mới có thể được áp dụng, vì phải chỉnh sửa hệ thống mạng của trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hệ thống mạng của các công ty chứng khoán cũng phải chỉnh sửa và kiểm tra thử với trung tâm lưu ký chứng khoán đảm bảo ổn định, thông suốt mới có thể triển khai. Theo ông Sơn, khi phần lớn các thành viên thị trường đã hoàn thiện các bước chuẩn bị, Ủy ban chứng khoán sẽ có quy định hướng dẫn về nguyên tắc, quy trình cụ thể thực hiện T+ 2, được Bộ Tài chính chấp thuận lúc đó mới chính thức triển khai trên thị trường. "Việc áp dụng giao dịch T+2 nhằm tạo sân chơi công bằng, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và cũng là để tạo thanh khoản cho thị trường," ông Sơn nhấn mạnh. Đại diện một số công ty chứng khoán cho biết, họ đã chuẩn bị hệ thống và có đủ nhân lực để có thể thực hiện ngay. Khi giao dịch này được chính thức áp dụng, vòng quay giao dịch thực hiện nhanh hơn, công ty chứng khoán sẽ thu được nhiều phí giao dịch chứng khoán hơn. Đặc biệt, công ty chứng khoán nào triển khai sớm giao dịch T+2 sẽ thu hút đáng kể lượng khách về phía mình. Tuy nhiên, một số công ty chứng khoán chưa hội đủ điều kiện cho T+ 2 thì đưa nhiều lý do để trì hoãn thời gian áp dụng. Theo dự thảo quy định T+ 2 của Ủy ban chứng khoán, điều kiện cho các công ty chứng khoán triển khai T+2 là: công ty chứng khoán hoàn chỉnh hệ thống, kết nối giao dịch T+ 2 thông suốt với trung tâm lưu ký chứng khoán; có quy trình quản trị rủi ro; có hợp đồng mẫu với khách hàng; có bản cam kết thực hiện T+ 2 và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đã hoàn chỉnh các quy định, quy trình của T+ 2. Hiện quy trình giao dịch chứng khoán trên thị trường đang là T+3, tức kể từ khi nhà đầu tư mua chứng khoán, 3 ngày giao dịch mới hoàn tất./. Thùy Dương (Vietnam+)