VOV.VN - Xăng dầu tăng giảm còn phải được xem xét trên cơ sở giá bình quân của thế giới 30 ngày cùng nhiều yếu tố khác.