SGTT - Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) vừa tổ chức tập huấn chương trình Edugames – huấn luyện qua game, cho các cán bộ chủ chốt của trung tâm. Một trong những trò chơi thuộc chương trình là “Cuộc chiến chiếm lĩnh thị trường”.

Thị trường mô phỏng sẽ dẫn dắt người chơi chạm trán nhiều thách thức trong cạnh tranh, và phải đưa ra các quyết định hành động. Kết quả cuộc chơi sẽ cho người chơi biết hiệu quả các quyết định của mình. Đây là chương trình huấn luyện mới du nhập vào Việt Nam. Ông Từ Minh Thiện, giám đốc ITPC cho biết, sẽ đưa chương trình này vào huấn luyện cho các doanh nghiệp thuộc câu lạc bộ xuất khẩu sắp thành lập.