Dự kiến ngày 18-4 tới đây, LĐBĐ TP.HCM (HFF) sẽ đại hội nhiệm kỳ IV. Một đại hội hứa hẹn nhiều đổi mới theo phương châm xã hội hóa thể thao.