Ông Nguyễn Đức Sơn - GĐ Cty quản lý và phát triển nhà HN - cho biết, năm 2009 với chỉ tiêu doanh thu dự kiến đạt 200 tỉ đồng, các đơn vị sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng; đồng thời triển khai ký lại hợp đồng 118/TTg cho giá thuê mới theo Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg và Quyết định 35/2008/QĐ-UBND đối với quỹ nhà ở.