QĐND - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2010 (PL 2554), ngày 19-5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với phương châm: "Đạo pháp-Dân tộc và chủ nghĩa xã hội", Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã động viên tăng ni, phật tử cả nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo." Đặc biệt, tăng ni, phật tử cả nước đã tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần cùng toàn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những đóng góp trên của tăng ni, phật tử đã tích cực góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước. Kính mừng Phật đản, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam luôn đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết thực lập thành tích chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giáo lần thứ VI tổ chức tại Việt Nam; chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong năm 2010. Vân Hà