Tàu thuyền hoen gỉ và các nhà nổi sau khi được di dời về khu vực đầm Bảy đã bắt đầu được tháo dỡ.

Chum anh: Bat dau thao do tau thuyen, nha noi tap ket ven bo Ho Tay - Anh 1

Các du thuyền đã di dời về khu vực đầm Bảy để chờ phá dỡ

Chum anh: Bat dau thao do tau thuyen, nha noi tap ket ven bo Ho Tay - Anh 2

Các công nhân đang phá bỏ hàng rào lấy đường đưa tàu thuyền lên

Chum anh: Bat dau thao do tau thuyen, nha noi tap ket ven bo Ho Tay - Anh 3

Tàu thuyền hoen gỉ đang được phá dỡ để đưa lên bờ

Chum anh: Bat dau thao do tau thuyen, nha noi tap ket ven bo Ho Tay - Anh 4

Máy xúc được sử dụng để phá dỡ

Chum anh: Bat dau thao do tau thuyen, nha noi tap ket ven bo Ho Tay - Anh 5

Một số tàu đã được đưa lên bờ, bắt đầu tháo dỡ.

Chum anh: Bat dau thao do tau thuyen, nha noi tap ket ven bo Ho Tay - Anh 6

Chum anh: Bat dau thao do tau thuyen, nha noi tap ket ven bo Ho Tay - Anh 7

Chum anh: Bat dau thao do tau thuyen, nha noi tap ket ven bo Ho Tay - Anh 8

Những phế thải này sẽ được đưa về nơi tập kết, trả lại môi trường trong sach cho hồ Tây.