Những bức ảnh dễ thương giờ được tái hiện với phiên bản người lớn.