Chùm ảnh kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga từ những ngày đầu sau cách mạng cho đến những năm cuối của thế kỷ 20.