[Kênh14] - Lần đầu tiên tham gia Bài hát Việt, Trọng Lý đã xuất sắc nhận giải thưởng cao quý nhất trong năm cho chính ca khúc bạn í sáng tác và thể hiện đấy nhá!