[Kênh14] - Với những điệu múa kinh điển của Trung Quốc như: Thập diện mai phục, Phật bà nghìn tay nghìn mắt... Linh Nga khiến Nhà hát lớn chật cứng chỗ ngồi trong cả 2 đêm diễn 17 và 18/1.