Mô hình đường tàu lớn nhất thế giới được thực hiện trên khoảng trống 1.150m2 với hơn 9.500m đường tàu, nhưng nó vẫn chưa được hoàn thành.