(VTC News) – Mặc dù núi lửa phun trào thường gây ra những hậu quả khó lường song nhìn từ vũ trụ thì đây thực sự là một hiện tượng tự nhiên kỳ thú.

Nhìn từ vũ trụ hiện tượng núi lửa phun trào trên trái đất chẳng khác nào như những cây nấm khổng lồ mọc lên tua tủa từ nhửng “mỏm đá” lô nhô hay giống như những bông tuyết trắng xóa án ngữ trên những “mỏm đá”. Một số hình ảnh kỳ thú về hiện tượng tự nhiên này nhìn từ vũ trụ: Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)