- Đến hẹn lại lên, cứ tới những ngày sát Tết, các danh hài như Xuân Bắc, Công Lý, Quốc Khánh, Vân Dung, Thành Trung, Chí Trung... lại cùng nhau tụ tập chuẩn bị cho đêm "Gặp nhau cuối năm". Và cũng như lệ thường, người "cầm quân" vẫn là đạo diễn Thanh Hải.