[Kênh14] - Có cả Đông Nhi và Ngô Kiến Huy cùng tham gia nữa nhá!