Lần đầu tiên trong 60 năm giới kinh doanh hàng đầu từ vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát tới khu vực do Ấn Độ kiểm soát thảo luận về giao thương. Tin ngày 10.10.