UBND TP.HCM vừa phê duyệt giá bán, giá cho thuê tầng 12 căn hộ A 12 - 3, chung cư 360C Bến Vân Đồn (quận 4).