Đồ án Qui hoạch tổng thể khu tập thể Giảng Võ đang lập, chưa được phê duyệt song trước đề nghị của chủ đầu tư được tách nhà D3, D4 ra cải tạo riêng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chấp thuận về nguyên tắc!