Ông Phạm Đức Thắng giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 16/11.

CTCP chứng khoán FLC (FLCS), tiền thân là CTCP chứng khoán Artex thông báo thay đổi Tổng giám đốc.

HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Dương Quang Trung kể từ ngày 16/11.

Đồng thời, công ty bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng giữ chức Tổng giám đốc thay ông Trung kể từ ngày 16/11.

Ông Thắng sinh ngày 18/6/1968, đã từng làm việc tại CTCP chứng khoán Ngoại Thương (2003-2008), Tổng giám đốc của chứng khoán Sao Việt (2008-2009), Phó tổng chứng khoán SME (2009-2010), Tổng giám đốc CTCP chứng khoán Kenanga Việt Nam (tháng 6/2010-10/2011).

Ông Trung giữ chức Phó tổng giám đốc FLCS từ tháng 4/2011 và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của công ty kể từ tháng 7/2011.

Nguồn DVT.vn/SSC