NDĐT- Chỉ số chứng khoán ở hai sàn hôm nay tăng nhẹ. Tuy nhiên, khối lượng và giá trị giao dịch không cao.